Bà Cụ Bán Rau


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1286608493.JPG

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố...