Registration

Ghi Danh tại Hội Quán Phi Dũng

The Facebook Platform

Required Information

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

Xin chọn mật mã cho hồ sơ của bạn. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'thường' và 'HOA'.

Please enter a valid email address for yourself.

Please enter the six letters or digits that appear in the image opposite.

Bổ Túc Thông Tin

If you were referred to this site by an existing member of Hội Quán Phi Dũng, enter their username here.

Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ nơi bạn đang cư ngụ để mang lại sự thuật tiện cho việc theo dõi của bạn.

Nếu bạn cư ngụ tại những quốc gia Tây Phương (đặc biệt là Âu Mỹ) thời gian sẽ được tự thay đổi theo mùa Hạ và Xuân. (ví dụ: Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối.)

Ban Điều Hành diễn đàn đôi khi cần gởi những thông tin liên lạc với bạn, nếu bạn không muốn những thông tín đó có thể tắt đi.

Quy Luật Diễn Đàn

Bạn cần chấp nhận và tuân theo điều lệ Diễn Đàn khi ghi danh

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Xin mời xem qua điều lệ của Hội Quán Phi Dũng (HQPD) trước khi tham gia sinh hoạt trong diễn đàn.
Nếu quý bạn muốn ghi danh tham gia và đồng ý với điều lệ này xin bấm vào nút ghi danh bên dưới. Nếu bạn không còn muốn ghi danh thì xin nhấn vào đây.

1. Hội Quán Phi Dũng là diễn đàn sinh họat dành cho các cựu Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu Không Quân và QLVNCH cùng thân hữu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bài viết nào đăng trong diễn đàn. Các bài đăng do các thành viên gởi không phản ảnh quan điểm của HQPD, kể cả những bài được đăng trong Trang Đầu của Hội Quán. Bài gởi vào HQPD nếu không phải do người gởi viết, xin vui lòng ghi rõ tác giả hay nguồn.

2. Hội Quán Phi Dũng không nhận đăng những bài cậy đăng gởi qua email. Để có trách nhiệm với những gì mình viết hay đăng, xin Quý Bạn ghi danh tham gia vào HQPD và tự đăng bài của mình. HQPD chỉ nhận giúp đăng những bài viết do chính tác giả sáng tác hay của Quý Niên trưởng quen biết không thể trực tiếp tham gia vì khó khăn kỷ thuật. Trong trường hợp nầy Phòng Trực sẽ giúp đăng lên HQPD nhưng trách nhiệm thuộc về tác giả.

3. Trong chủ trương độc lập, trung thực, và nguyên tắc tự do, diễn đàn khuyến khích sự bày tỏ ý kiến của thành viên về mọi vấn đề. Sự phê phán và góp ý trong Diễn Đàn xin giữ giới hạn trong tinh thần tương kính lẫn nhau, tránh mọi sự đã kích thô bạo đến cá nhân hay tập thể .

4. Ban Điều Hành giành quyền sửa đổi về HÌNH THỨC những đóng góp của thành viên cho phù hợp với trang trí trong diễn đàn cũng như di chuyển các bài đóng góp vào các tiêu đề phù hợp mà không thay đổi nội dung.

5.Hội Quán Phi Dũng dành quyền từ chối đăng hay xoá những bài viết không phù hợp với chủ trương của Ban Thực Hiện như mạ lỵ phỉ bán cá nhân hay tổ chức đoàn thể bạn, những bài viết có nội dung ca ngợi cộng sản, quá khích hay xách động bạo lực mà không cần thông báo. Tác giả có thể tuỳ trường hợp sẽ được cảnh cáo, thu hồi quyền thành viên ngắn hoặc dài hạn.

6. Xin chọn ký danh (nickname) bằng tiếng Việt hay các biểu tượng cùa các đơn vị Không Quân và QLVNCH. Các ký danh bằng tiếng ngọai quốc có thể bị xóa vì chương trình chống spam. Sau khi ghi danh, BĐH sẽ gởi email xác nhận việc ghi danh, có thể quý bạn phải xem trong ngăn chứa spam của hộp thư mình để tìm email xác nhận và hoàn tất việc ghi danh tham gia. Trong trường hợp có sự trở ngại hay nhầm lẫn, xin vui lòng liên lạc : info@hoiquanphidung.com

7. Tất cả những bài viết có tính cách quảng cáo sản phẩm hay cơ sở thương mại trên HQPD sẽ bị xóa ngay cùng với người gởi mà không cần thông báo.

Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter