Nhốt hết thì trại mô mà chứa cho đủ hả?

Printable View