Danh Sách Tham Dự
Phi Đoàn 255 Xà Vương - Cần Thơ


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
49 23 Aug 2019 Nguyễn văn Sơn 0 0 0
87 23 Aug 2019 Nguyen van son 1 0 75 yes
92 28 Aug 2019 NGUYEN CUONG LE 5 5 5 550 yes
133 28 Aug 2019 Tiên v Lê 0 0 0


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
6 5 5 6Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin