Danh Sách Tham Dự
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư - Phù Cát


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
39 23 Aug 2019 Phan Dinh. Khoa 0 0 0
97 22 Aug 2019 Tony Trần 0 0 0
139 29 Aug 2019 lê văn sáu 1 0 0 75
142 21 Aug 2019 Lủy < Điệp > 0 0 0
154 29 Aug 2019 Ve. Tran 2 0 150 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
3 10 10 12Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin