Danh Sách Tham DựPhi Đoàn 239 Hoàng Ưng - Đà Nẵng


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
28 23 Aug 2019 Vu Ngoc My 2 0 150 yes
29 23 Aug 2019 Gioang Nguyen 0 0 0
41 23 Aug 2019 Nguyen Trà 2 0 150 yes
70 29 Aug 2019 Hai 2 1 1 185 yes
78 23 Aug 2019 Phạm Ngọc Giao 8 8 880 yes
93 21 Aug 2019 Nguyễn anh Toàn 10 10 1100 yes
95 23 Aug 2019 MÃ VĂN DƯ 2 2 2 220 yes
121 23 Aug 2019 Tâm 239 9 04 815 yes
138 26 Aug 2019 Huynh Van Tieng 5 1 1 410 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
40 26 4 40Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin