Danh Sách Tham Dự

Đại Hội Trực Thăng Hải Ngoại Kỳ 3/KQVNCHPhi Đoàn 229 Lạc Long - Pleiku


STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Confirm
99 16 Jul 2019 Tiếp Sĩ Trường 2 2 0 220 Yes
106 25 Jul 2019 Trần tiến Th̀ành 2 0 150 Yes
118 25 Aug 2019 Truong-van-Ba 8 9 10 915 yes


Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Confirm
12 11 10 12Trở về Trang chính|| Trang Ghi Danh|| Trang Admin