Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm Liên Khóa 1968

Không Giống Ai click me

 

 

 

 
  Tổ Chức:

  Tiền Phi: Thứ Năm 10/10/2019
  Hội Ngộ: Thứ Sáu 11/10/2019
  Hậu Phi: Thứ Bẩy 12/10/2019
 
  Địa Điểm:

  Tiền Phi: 8602 Westminster Blvd Westminster, CA 92683
  Hội Ngộ: Golden Sea Restaurant 9802 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92804
 
  Chi Phí:

  Tiền Phi: $25.00
  Hội Ngộ: $50.00
 
  Ban Tổ Chức:

  KQ Nguyễn Văn Thu:818-968-3699
  KQ Bùi Tường Cảnh: 714-883-1330
  KQ Lê Quang Vinh: 657-340-9325

  email:
 
Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
  
Ghi Danh    Admin

Danh Sách Tham Dự

   
STT Ngày Tên Họ Đơn Vị Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Paid
1 14 Sep 2019 Nguyễn Văn Thu Hải Âu 227 2 2 2 150 yes
2 11 Jun 2019 Bùi Tường Cảnh Hồng Tiễn 2 2 2 150
3 11 Jun 2019 Lê Quang Vinh Lac Long 229 2 2 2 150
4 19 Aug 2019 Nguyễn Việt Hùng 45HTQS 10 0 0 500
5 14 Sep 2019 Linh Nguyễn SD4KQ 20 10 1250 yes
6 14 Sep 2019 Đoàn Văn lập SD4KQ/Chinook 10 0 500 yes
7 14 Sep 2019 Trịnh Quốc Thảnh SD4/PD 227 10 10 750
8 28 Jul 2019 VU XUAN QUANG PD 251 10 10 5 750
9 14 Sep 2019 Pham-Minh-Xuan PĐ-518 & 530 1 1 1 75 yes
10 08 Aug 2019 Hoàng đình Tuấn PĐ538/SĐ1KQ 2 0 100
11 09 Aug 2019 Trần thăng Bình 4/68 1 0 50
12 13 Aug 2019 Nguyễn Hữu Trí K4/68-PD 231 2 2 2 150
13 13 Aug 2019 Thạnh Tôn HQ 10 0 500
14 14 Sep 2019 Hồ Đắc Tài PĐ 245 2 2 0 150
15 17 Aug 2019 Nguyễn V Thân 7/68 10 10 750
16 17 Aug 2019 Nguyễn C. Vượng 532 2 0 100
17 21 Aug 2019 Pham Nhi Tuấn TĐ8/SĐND 2 2 2 150
18 25 Aug 2019 Cao mạnh Hùng PĐ233 6 6 6 450
19 27 Aug 2019 Nguyễn Mạnh Hùng SĐ5 1 1 75
20 0 0
21 10 Sep 2019 Trần Văn Hoà Phi đoàn 213 1 0 50
22 14 Sep 2019 Trẩn Phước Bền SD4/ Xà Vương 255 1 1 1 75
23 14 Sep 2019 Mai Định SĐ4/Thân Hữu 10 0 500 yes
24 14 Sep 2019 Vinh-Cyndi Thân Hữu 20 0 1000
25 14 Sep 2019 Huỳnh Văn Giầu PĐ 534 10 0 500
26 14 Sep 2019 Cao Xuân Chiêu PĐ 221 2 2 150
27 14 Sep 2019 Nguyễn Hữu Phát PĐ 223 2 2 150
28 14 Sep 2019 Lê Văn Trình PD 219 2 2 150
29 14 Sep 2019 Nguyễn Văn Vĩnh PĐ 217 4 0 200
30 14 Sep 2019 Lại Tấn Nguyện PĐ 231 1 0 50

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Paid
158 67 23 43
 
   created by Chimtroi @ HQPD