Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm Liên Khóa 1968

Không Giống Ai click me

 

 

 

 
  Tổ Chức:

  Tiền Phi: Thứ Năm 10/10/2019
  Hội Ngộ: Thứ Sáu 11/10/2019
  Hậu Phi: Thứ Bẩy 12/10/2019
 
  Địa Điểm:

  Tiền Phi: 8602 Westminster Blvd Westminster, CA 92683
  Hội Ngộ: Golden Sea Restaurant 9802 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92804
 
  Chi Phí:

  Tiền Phi: $25.00
  Hội Ngộ: $50.00
 
  Ban Tổ Chức:

  KQ Nguyễn Văn Thu:818-968-3699
  KQ Bùi Tường Cảnh: 714-883-1330
  KQ Lê Quang Vinh: 657-340-9325

  email:
 
Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
  
Ghi Danh    Admin

Danh Sách Tham Dự

   
STT Ngày Tên Họ Đơn Vị Tham dự Tiền Phi Hậu Phi Total Paid
1 11 Jun 2019 Nguyễn Văn Thu Hải Âu 227 2 2 2 150
2 11 Jun 2019 Bùi Tường Cảnh Hồng Tiễn 2 2 2 150
3 11 Jun 2019 Lê Quang Vinh Lac Long 229 2 2 2 150
4 14 Jun 2019 Nguyễn Việt Hùng 45QS 1 0 0 50
5 14 Jun 2019 Linh Nguyễn SD4KQ 20 10 1250
6 06 Jul 2019 Đoàn Văn lập 10 0 500
7 06 Jul 2019 Trịnh Quốc Thảnh PD 227 10 10 750

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Hậu Phi Paid
47 26 6 0
 
   created by Chimtroi @ HQPD