Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm Liên Khóa 1968

Không Giống Ai click me

 

 

 
  Tổ Chức:

  Tiền Phi: Thứ Năm 10/10/2019
  Hội Ngộ: Thứ Sáu 11/10/2019
  Hậu Phi: Thứ Bẩy 12/10/2019
 
  Địa Điểm:

  Tiền Phi: 8602 Westminster Blvd Westminster, CA 92683
  Hội Ngộ: Golden Sea Restaurant 9802 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92804
 
  Chi Phí:

  Tiền Phi: $25.00
  Hội Ngộ: $50.00
 
  Ban Tổ Chức:

  KQ Nguyễn Văn Thu:818-968-3699
  KQ Bùi Tường Cảnh: 714-883-1330
  KQ Lê Quang Vinh: 657-340-9325

  email:
 
Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
  


Ghi Danh Tham Dự

Hội Ngộ 50 Năm Liên Khóa 68 Không Giống Ai
* Lưu Ý : Các ô có dấu * xin đừng để trống.


Ngày:
Tên Họ:*
Địa chỉ:
City:
State & ZIP code:
Email:*
Phone:
Đơn Vị:
Tham dự Đại Hội:*
Tiền Phi:
Hậu Phi:
Chi phí tham dự Đại Hội :
Ghi chú thêm:
Form:** Ghi chú :
- Sau khi bấm nút "Gởi đi", các chi tiết tham dự sẽ được ghi vào hồ sơ của Ban Tổ Chức và không thể tự thay đổi.
- Mọi sự thay đổi nếu có sau đó xin vui lòng liên lạc với BTC


   created by Chimtroi @ HQPD