Lôi Thanh qua Dịch Thủy
(Xin được vinh danh cách riêng các anh trong Phi đoàn Lôi Thanh;
và quý anh trong các phi đoàn Trực thăng Không lực VNCH)

Lôi Thanh đó bước qua sông Dịch Thủy
Buổi chiều tàn An Lộc có ai đưa?!
Xưa Kinh Kha rượu tiển, gái có thừa
Cùng đàn, sáo Tiệm Ly giờ tống biệt!!!

Tống Lệ Chân trang sử hùng các anh viết
Đêm kinh hoàng!!! Ngọn đồi máu lưu danh
Biệt Động Quân cùng với những Lôi Thanh
Trong biển lửa nêu cao gương trung liệt.

NT.

Attached Files