Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc

Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo


Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo .....!!!!


Bồ nhí

Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khoèo !!!!!!!


Chồng

Thằng bé giờ đây thích nằm khòeo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ..........!!


Phải Đúng, leo hoài thấy chán phèo

Xưa kia tươi mát đâu cạn queo

Cẩn thận đồi núi dù tươi tốt

Tàn thân ma dại bởi leo trèo

Không tưới không chăm nói chán phèo

Nựng nịu, nâng niu, dù tẻo teo

Đương nhiên xưa phải, đầy nhựa sống

Vì lười nên nó phải tàn queo

Cứ muốn trèo cao đến đỉnh đèo

Đồi nhà không đủ sao đòi leo

Cũng bởi Sân Si đi nhanh quá

Nên nay chàng ngã ngựa nằm khoèo

Hỏi nó tại sao phải nằm khoèo

Đêm đen hùng hục cứ đi theo

Giờ đây mới biết lười chăm sóc

Đừng để hớ hênh có đứa trèo.