CHÚC MỪNG

Trong ngày Đại Hội Khoáng Đại được tổ chức tại nhà Hàng Kim Sơn (Houston, TX) ngày Chúa Nhật 20 tháng 03 năm 2016 vừa qua,
NT Trần Văn Nghiêm đã được đắc cử chức vụ Tân Hội Trưởng HKQHouston & Vùng Phụ Cận nhiệm kỳ 2016 - 2017.
Xin thân ái chúc mừng NT Trần Văn Nghiêm và Hội Không Quân Houston (TX).
Gà Rù & Anh Em SVSQKQ Khoá 63-A