<div style="background-color: #e6e6fa; text-align: justify; padding:40px">

Thiệp Mời

Trong tình gia đình, tình đồng đội đồng môn, và thân hữu,
trân trọng kính mời
Quý KQ Ngành Quan Sát và Quý đồng đội KLVNCH
bỏ chút thì giờ tham dự Tiệc Đầy Tháng đứa con tinh thần


</div>