Tình (Văn Phụng) - Thanh Lan
Source:Hoàng Khai Nhan


[MYOUTUBE]PLBFFC_T5Gw[/MYOUTUBE]