Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đồi Charlie -Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù - 4/15 1972 Kontum

Collapse
X

Đồi Charlie -Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù - 4/15 1972 Kontum

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đồi Charlie -Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù - 4/15 1972 Kontum

    Đồi Charlie Ngày 15 Tháng 4 Năm 1972 KonTum.
    Cuộc đàm thoại sau cùng tại Căn Cứ Hỏa Lực Charlie của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù giữa Cố Vấn Mỹ Duffy của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù và những Hoa Tiêu Trực Thăng Mỹ, Phi đoàn 229 và 235 Trực Thăng Không Quân VNCH vào bốc những chiến sĩ Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù ra khỏi đồi Charlie.


Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter

Working...
X