Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gia Phả và Nguồn Gốc Dòng Tộc của Đức Chúa Giesu Kyto

Collapse
X

Gia Phả và Nguồn Gốc Dòng Tộc của Đức Chúa Giesu Kyto

Collapse
 
 • Filter
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Gia Phả và Nguồn Gốc Dòng Tộc của Đức Chúa Giesu Kyto

  Nguồn Gốc Dòng Tộc của Đức Kytô
  Theo Tin Mừng Matthew (Mt 1, 1-17)

  Phạm Văn Bản

  Theo cuốn gia phả dòng tộc thì thường được viết như trồng tỉa một cây xanh, có gốc rễ ngọn ngành, vươn cao thành cành nhánh xum xuê. Và người ta vẽ bắt đầu từ gồc rễ tổ tiên, sản sinh các thế hệ dòng tộc tiếp nối nhau vươn lên.


  Thì song hành, Chúa Giesu Kyto là Con Thiên Chúa, giáng trần làm người để cứu chuộc muôn dân, thì Ngài cũng có gia phả nguồn gốc từ một dòng giống Tổ Tiên như bao Con Cháu Tiên Rồng chúng ta là 42 đời.

  Trong Việt Sử Thông Lãm của Vũ Huy Chấn, trang 94, tại Đền Hùng có câu đối viết vào thời Lê Trung Hưng năm 1532, đã ghi nhận Thời Hùng có 2600 năm, và 42 Quốc Vương. Ví du: “Nhi thiên lục bách dư niên dữ Đường Ngu Thương Chu nhi thượng tỉ long, Cổ Việt Hồng Bàng khai tịch - Tứ thập nhị truyền hiền hiệu lịch Đinh Lý Trần Lê hất kim sùng tự, Tam Hà Ngũ Linh cao thâm.” – Dịch: “Cõi Việt Hồng Bàng mở nước, khoảng hai ngàn sáu trăm năm hơn, cùng Đường Ngu Thương Chu trước kia ngang thịnh vượng - Ba sông năm núi cao sâu, truyền bốn mươi hai ngôi vua đúng, trải Đinh Lý Trần Lê nay nữa vẫn tôn thờ.” Theo câu đối Đền Hùng, có 42 Hùng Vương, nhưng trong số 42 ông bà này, lại chỉ có 18 Thánh Vương được kính thờ và trở thành 18 Quốc Tổ Hùng Vương.

  So sánh với nguồn gốc dòng tộc của Chúa Giesu Kyto con Thiên Chúa được sinh ra làm người để cứu chuộc nhân loại thì cũng được ghi nhận là 42 đời. Từ Tổ Phụ Abraham tới Vua David là 14 đời + từ Vua David tới thời lưu đày Babylon cũng là 14 đời + và từ thời Babylon tới Đức Chúa Giesu Kyto cũng là 14 đời, rồi tổng cộng là 42 đời như thời Hùng Vương trong Chính Thuyết Tiên Rồng.

  Trở lại với gia phả trong Kinh Thánh nơi Tin mừng Chúa Giesu Kyto theo Thánh Matthew (Mt 1, 1-17):

  1. Abraham sinh Issaac
  2. Isaac sinh Giacop
  3. Giacop sinh Giuda và các anh em người
  4. Giuda lấy bà Thamar sinh Phares và Zara
  5. Phares sinh Esrom
  6. Esrom sinh Aram
  7. Aram sinh Aminadab
  8. Aminadab sinh Naasson
  9. Naasson sinh Salmon
  10. Salmon lấy bà Rahab sinh Booz
  11. Booz lấy bà Rut sinh Giobed
  12. Giobed sinh Giese
  13. Giese sinh vua David
  14. Vua David lấy vợ ông Uria sinh Salomon.
  15. Salomon sinh Roboam;
  16. Roboam sinh Abia
  17. Abia sinh Asa
  18. Asa sinh Giosaphat
  19. Giosaphat sinh Gioram
  20. Gioram sinh Ozia
  21. Ozia sinh Gioatham
  22. Gioatham sinh Achaz
  23. Achaz sinh Ezekia;
  24. Ezekia sinh Manasse
  25. Manasse sinh Amos
  26. Amos sinh Giosia
  27. Giosia sinh Gieconia
  28. Gieconia và các em trong và sau thời lưu đày ở Babylon:
  29. Gieconia sinh Salathiel
  30. Salathiel sinh Zorababel
  31. Zorababel sinh Abiud
  32. Abiud sinh Eliakim
  33. Eliakim sinh Azor
  34. Azor sinh Sadoc
  35. Sadoc sinh Akim
  36. Akim sinh Eliud
  37. Eliud sinh Eleazar
  38. Eleazar sinh Mathan
  39. Mathan sinh Giacop
  40. Giacop sinh Giuse,
  41. Thánh Giuse là bạn đường của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa.
  42. Đức Chúa Giesu Kyto, Đấng Cứu Thế!

  1. Tổ phụ Abraham

  Trong cuốn Gia Phả của Đức Chúa Giêsu Kito, theo Thánh Sử Matthew ghi lại, thì hai nhân vật trọng yếu (VIP, very important person) được đề cập đến là Thủy Tổ Nguồn Gốc của Chúa Giesu, từ Thánh Tổ Phụ Abraham và Vua David (Xem cờ Sao David và Triện Salomon (7 + 7 = 14) và Cờ Mặt Trời 14 Tia Trống Đồng Ngọc Lữ).

  Sau khi con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và sự rối loạn do hậu qủa xây tháp Babel, lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người được khởi sự. Ông Abraham được tuyển chọn là dòng dõi gốc rễ.

  Ông là người lữ hành sống nếp sống du mục săn bắt hái lượm trong Thời Đại Săn Hái (Prehistory Age). Lối sống lữ hành du mục của Abraham thuộc Phụ Hệ, nói lên chiều kích năng động tiến vào con đường tương lai tươi sáng đang xuất hiện, đang rộng mở, đang hứa hẹn với làn sóng văn minh nhân loại đầu tiên (The First Wave) để khai triển Thời Đại Nông Nghiệp (Agriculture Age).

  2. Hình bóng của phụ nữ (Mẫu Hệ)

  Năm người phụ nữ xuất hiện trong Tin mừng của Thánh Matthew qua việc xây dựng Gia Phả Chúa Giesu Kyto là bà Tama, Raab (một cô điếm đến từ Gierico, đã giúp đỡ các người dò thám của Israel, của Giosue), rồi bà Ruth (trong sách Ruth), bà Batseba bị Vua David cưỡng hiếp, và cuối cùng là Đức Trinh Nữ Maria. Bốn người trong số đó thuộc Cựu ước, và một lần nữa cho thấy Chúa Giesu như là con của Abraham và David.

  Theo Thánh sử Matthew, hầu hết nói đến tên những người đàn ông, và chúng ta có thể nói đó là gia phả theo Chế Độ Phụ Hệ. Nhưng trước Đức Trinh Nữ Maria, người được nói đến sau cùng trong gia phả, cùng với 4 tên người phụ nữ khác được nhắc đến là Tamar, Rahab, Ruth và vợ của Urija... là theo Chế Độ Mẫu Hệ.
  Tại sao lại có bốn tên người phụ nữ ở trong gia phả -- Mẫu Hệ với ý nghĩa gì?

  Người ta kể bốn người phụ nữa đây đã là những người tội lỗi. Họ được nói đến trong gia phả Chúa Giesu, Đấng cứu Thế, nói lên Chúa Giesu xuống trần để tẩy xóa tội lỗi cùng ban ơn tha thứ cho người phạm tội.

  Bốn người phụ nữ này không phải là người Do Thái. Và như thế họ đại diện cho mọi dân tộc trên hoàn vũ có chỗ đứng trong gia phả của Chúa Giesu Kyto. Và qua đó sứ mạng của Chúa Giesu đến với người Do Thái cùng với người của các dân tộc được hiển thị một Đấng Cứu Thế cũng như Chính Thuyết Tiên Rồng của Tộc Việt.

  Phạm Văn Bản

  * * * *

  Xin mời đọc lại bài đã đăng:

  Chữ Đức

  Phạm Văn Bản

  Tôi thực sự ngạc nhiên trong chuyến hành hương thánh địa Bethlehem nơi Chúa Giesu giáng trần, lại được Hoàng Đế Constantine giúp phương tiện cho mẹ ngài là Thánh Nữ Hoàng Thái Hậu Helena xây dựng vương cung thánh đường vào năm 327, cách thành thánh Jerusalem 8 cây số về hướng Nam.

  Trong thánh đường có dựng một bàn thờ, theo truyền thuyết là ngay trên máng cỏ của Chúa Giesu ở dưới hang đá, và dưới bàn thờ là Mặt Trời 14 Tia Sáng bằng bạc với hàng chữ: "Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô" khảm trên một tảng băng cẩm thạch, biểu trưng cho chữ Đức, bao gồm thập + tứ + nhất + tâm là 14 người một lòng, là đồng bào của Bọc Mẹ Trăm Con như Tổ Tiên ta đã viết trên mặt Trống Đồng Ngọc Lữ, và chứng cứ này được tìm thấy trong quyển sách của ông Justin Martyr viết vào khoảng năm 160.

  Chữ Đức, theo Việt Ngữ có nghĩa Mặt Trời 14 Tia được đặt trung tâm mặt Trống Đồng, gồm có bộ chữ "Thập Tứ Nhất Tâm," nghĩa là Mười Bốn người mà Một Lòng hay 14 người mà đồng tâm, mang ý nghĩa là anh em hay đồng bào cùng bọc Mẹ Cha Tiên Rồng. Vậy thì khi khắc trống đồng, Tổ Tiên đã dụng ý nhắc nhớ con cháu học hỏi về chủ đề Đạo Đức Tiên Rồng.

  Cũng theo Việt Ngữ, chữ Đức có nghĩa là Phúc Đức, nhân đức, ân đức, đạo đức... Đức có nghĩa là hành động, hoạt động, thực hành của Đạo. Đức còn là cái thể của Trời Đất, đức là hành động, là thần lực, là sức mạnh của Trời Đất, lúc Đạo hoạt động, chuyển động.

  Vậy thì Đạo ở thể tĩnh của Trời Đất, và Đức ở thể động của Trời Đất. Lá Cờ Tiên Rồng ngày nay là cờ của Trời Đất, cờ của Quốc Tổ và Hồn Thiêng Sông Núi, được trưng ra để phò trợ cho con cháu, tức lớp Thanh Niên Việt Nam thời đại đứng lên làm cuộc Cải Hoá Bản Thân, Cải Hoá Xã Hội và Giúp Dân Cứu Nước, theo Quan Niệm Sống Phúc Đức của Dân Tộc Việt Nam.
  Đọc trong sách Cựu Ước chúng ta biết rằng: “Ngôi Sao 6 Cánh” hợp lại từ hai tam giác cân đặt đều lên nhau, thường được gọi là “Ngôi Sao David,” hay “Tấm Khiên David,” hoặc còn gọi “Dấu Triện Salomon.”

  Ngôi sao David có 6 cánh, nhưng thực ra lại tượng trưng cho số 7, gồm 6 cánh và phần lục giác bên trong tâm. Theo đó, sáu cánh của ngôi sao đại diện cho 6 ngày trong một tuần và phần lục giác tượng trưng cho ngày thứ 7, ngày Sa Bát, hay ngày Chúa Nhật.
  Theo như trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rằng: Số 7 mang ý nghĩa đặc biệt trong đức tin Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo đã tạo dựng ra vũ trụ và con người trong 7 ngày. Thực tế, Chúa tạo dựng ra thế giới muôn vật muôn loài và con người trong 6 ngày, thì Ngài có một ngày thứ 7 để nghỉ ngơi.

  Mặt khác “Ngôi Sao Sáu Cánh” cũng làm liên hệ đến ấn triện của Vua Solomon, người đầu tiên xây dựng Đền Thờ Jerusalem. Vua Solomon cũng được ghi nhận là do Chúa ban tặng cho món quà “Trí Tuệ/ Khôn Ngoan” hay “Kiến Thức (Knowledge) và Thông Toàn (Wisdom) nói theo kiểu của Bản!

  Ấn Triện là biểu tượng cho sự hoà hợp đất trời, hoặc bốn phương tám hướng đông tây nam bắc. Bởi thế những ý tưởng này cũng như tấm khiên ngôi sao David trở thành một biểu tượng phong ấn và bảo vệ Đức Tin.

  Từ thế kỷ 17 Ngôi Sao David trở thành con dấu chính thức của nhiều cộng đồng người Do Thái, mặc dù nó không được ghi rõ trong Kinh Thánh hay Sách Talmud. Nhưng hiện nay, từ thế kỷ 19, Ngôi Sao David được người Do Thái chấp nhận và phổ biến toàn diện, làm thành một biểu tượng của Do Thái giáo, tương tự như biểu tượng Thập Tự Giá của Công Giáo.

  Quốc Kỳ Do Thái được công bố vào năm 1948, ở trung tâm cờ đặt biểu tượng Tấm Khiên của Vua David kết hợp với Dấu Triện của Vua Solomon, gọi là Ngôi Sao David có 6 cánh tia, xuất hiện cách nay hơn bốn ngàn năm (National Flag consisting of a central Shield of David (Hebrew: "Magen David," which is also popularly known as the Star of King David).

  Cũng trong chuyến hành hương thánh địa, tôi gặp và tâm tình với người thanh niên Israel trên chuyến du thuyền qua bờ Biển Hồ Galilee, anh cho tôi biết niềm tự tin và tự hào dân tộc của anh được thể hiện qua Kinh Thánh và Quốc Kỳ với Ngôi Sao David.
  Anh hỏi tôi về tình hình chính trị Việt Nam, thì tôi cũng mạnh dạn thưa rằng: "Tôi cũng như anh, tôi cũng có niềm tự tin và tự hào dân tộc Việt Nam qua Chính Thuyết Tiên Rồng, được gọi là Kinh Việt và đoàn kỳ Đạo Đức Việt Nam gọi là Cờ Phúc Đức, với Mặt Trời Đỏ toả 14 Tia Sáng được Tổ Tiên ghi khắc ở trung tâm của Trống Đồng Ngọc Lữ và Thạp Đồng Đào Thịnh.


  Phạm Văn Bản


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter

Working...
X