...một Video nhạc của Yên Sơn
Kính chúc một ngày an bình.
YS