Hội Quán Phi Dũng FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Tại sao cần ghi danh ?

Để có thể sử dụng mọi chức năng của Diễn Đàn Hội Quán Phi Dũng,trước tiên bạn cần ghi danh (register) làm Thành Viên (miễn phí). Sau khi ghi danh và trở thành thành viên chính thức, bạn có thể đăng nhập (log in) vào Hội Quán Phi Dũng : -Tham gia đăng bài trong các chuyên mục cũng như sửa bài viết của mình -Trả lời các bài đăng của người khác -Nhận tin báo qua email về những bài của bạn và về những đề mục bạn chọn lựa -Gửi Tin Riêng -Sử dụng Lịch vv... Để ghi danh, bạn cần một biệt danh, một mật mã, và một địa chỉ email có hiệu lực. Bạn có thể giấu địa chỉ điện thư của mình, và những tin thư gửi đến bạn qua email sẽ không có địa chỉ email của bạn. Sau khi ghi danh bạn sẽ nhận được email của Hội Quán và có thể bạn được yêu cầu xác định bằng cách nhấn vào đường link trong email nầy. Mọi thủ tục đã hoàn tất. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào Hội Quán. Trong một vài Forum có thể sẽ cần thêm mật mã (vì là khu vực giới hạn của một nhóm riêng), nếu bạn thuộc vào nhóm nầy thì sẽ nhận được mật khẩu qua email cá nhân.

Diễn Đàn Phi Dũng dùng cookies ra sao?

Việc cho phép sử dụng cookies tùy thuộc vào bạn, nhưng dùng cookies sẽ giúp bạn dạo chơi trên Hội Quán dễ dàng hơn. Cookies sẽ giúp bạn tìm thấy những bài viết mới, hoặc tự động đưa bạn trở lại diễn đàn sau khi bạn đã rong chơi những nơi khác. Khi đăng nhập, bạn có thể lựa chọn việc "ghi nhớ". Với lựa chọn này, Biệt Danh, Mật Mã sẽ được lưu trữ trong cookies. Nếu bạn dùng máy điện toán chung với (nhiều) người khác, như tại thư viện, trường học hoặc quán cà phê Internet, hoặc nếu bạn lo ngại rằng có ai khác sử dụng máy điện toán của mình, thì không nên sử dụng cookies! Cookies là phụ tá giúp đỡ việc dạo chơi của bạn, giữ tình trạng "có mặt trên mạng" trong khi lang thang đây đó trên Diễn Đàn. Nếu bạn không muốn lưu trữ những dữ kiện này, việc dạo chơi sẽ mất dấu sau mỗi lần bạn thay đổi nơi thăm viếng. Không dùng cookies có thể tạo ra một vài khó khăn nếu máy điện toán liên kết với mạng ảo dùng một "proxy-server", và bạn cùng sử dụng một đường liên kết với những người khác chung một "proxy". Nếu bạn không biết chắc chắn, hãy chọn việc sử dụng cookies (nút "Đồng ý"). Bạn có thể đổi ý về việc dùng cookies hay không bất cứ lúc nào sau khi ghi danh. Thường sau khi bạn bấm nút thoát ra khỏi Diễn Đàn thì được báo là cookies sẽ được xóa.

Để xóa cookies

Cho browser IE: Bấm vào "Tools" (nếu là IE 6, "Tools" nằm ở trên cùng. Nếu là IE 7, "Tools" nằm ở góc phải). Chọn "Internet Options" trong danh sách trình bày trên màn ảnh. Bấm "Delete Cookies" (IE 6). Phần này nằm ngay chính giữa của "General" tab. Nếu dùng IE 7, bấm "Browsing history" và bấm "Delete" Cho browser Firefox: Bấm vào "Tools" menu. Chọn "Options" trong danh sách trình bày trên màn ảnh. Chọn "Privacy" nằm bên trái. Chọn "Cookies", bấm vào nút "Clear" cạnh đó.

Làm sao để thay đổi các dữ kiện cá nhân?

Bạn cần cập nhật những dữ kiện cá nhân của mình, nhất là địa chỉ điện thư. Bạn có thể thay đổi bất cứ dữ kiện nào trừ Biệt Danh. Biệt Danh là tên đặc biệt, mãi mãi là của bạn. Chỉ có Admin có thể đổi cho bạn sang một Biệt Danh khác trong trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng. Bạn có thể thay đổi/điều chỉnh dữ kiện cá nhân tại "Trang cá nhân".

Chữ Ký là gì?

Sau khi ghi danh làm thành viên, bạn có thể chọn Chữ Ký. Đây là những hàng chữ bạn muốn đặt dưới những bài viết của mình, gần như là có một tờ giấy mang tên hiệu của mình. Nếu Diễn Dàn cho sử dụng chữ ký, bạn có thể dùng Chữ Ký dưới mỗi bài viết. Nếu bạn chọn một Chữ Ký, hệ thống Diễ Đàn sẽ tự động thêm Chữ Ký của bạn sau mỗi bài bạn đăng. Bạn có thể chọn đăng bài có Chữ Ký hoặc không có Chữ Ký bằng cách đánh dấu/không đánh dấu vào phần "Cho thấy Chữ Ký" trước khi gởi bài đăng. Bạn cũng có thể thay đổi ý định về việc có Chữ Ký trong bài mình viết hay không khi bạn dùng phần điều chỉnh/sửa chửa bài viết. Bạn có thể tạo ra Chữ Ký riêng biệt cho mình tại trang cá nhân.

Nếu lỡ quên Mật Mã?

Bạn sẽ bấm vào hàng chữ "quên mật mã" tại phần đăng nhập, hệ thống Diễn Đàn sẽ yêu cầu bạn ghi email mà bạn đã cho khi ghi danh, sau đó bạn sẽ nhận được hướng dẫn để chọn lại mật mã mới. Cũng xin lưu ý là không một ai trong BDH/DĐ có thể xem mật mã của bạn vì hệ thống Diễn Đàn đã mã hóa mật mã của bạn nhiều lần, nếu bạn không cho đúng email khi ghi danh thì chỉ có cách là...làm lại từ đầu.

Thêm phần "Cá Biệt" vào mục Dữ Kiện Cá Nhân

Bạn có thể chọn thay đổi phần dữ kiện cá nhân, thêm bớt những gì bạn muốn ở mục "Cá Biệt" (custom).

Tạo một tấm hình biểu tượng (avatar) ở ngay dưới Biệt Danh

Những hình nhỏ nhỏ này được gọi là Biểu Tượng. Biểu Tượng nằm ngay dưới biệt danh trong tất cả các bài viết. Có hai loại Biểu Tượng: Một loại do hệ thống Diễn Đàn cung cấp và một loại do bạn tự đem vào. Tùy theo mức độ tham dự trên các Diễn Đàn của bạn, ban đầu thì bạn có thể sử dụng các avatar do Diễn Đàn cung cấp.

Danh Sách Bạn/Danh Sách Đen (Buddy / Ignore Lists)

Danh Sách Bạn: được dùng để "nhớ" những người bạn chọn là bạn trên Diể Đàn. Khi bấm vào phần "Danh Sách Bạn", những người có tên trong Danh Sách Bạn hiện đang có mặt trên Diễn Đàn sẽ hiện ra, bạn có thể gửi Tin Riêng đến từng người hay nhiều người cùng lúc. Bạn có thể bỏ tên của bất cứ Hội Viên nào vào Danh Sách Bạn bằng cách xem phần Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc dùng Danh Sách Bạn/Danh Sách Đen trong Trang Cá Nhân. Danh Sách Đen : là danh sách những người "tình địch" với bạn. Một khi người nào đã có tên trong Danh Sách Đen, các bài đăng của họ sẽ không hiện ra khi bạn đọc một đề tài/ thảo luận nào đó.

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.

Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter