>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Truyện Lính

Nhớ Cao Nguyên Vương Mộng Long ---oo0oo--- 1. Một ngày trên núi cao…Hạ tuần tháng Giêng năm 1970, Ðại Ðội Trinh Sát Liên Ðoàn 2…
Vài Nét Về Hoạt Động Biệt Kích Dù Tại Bắc Việt Trung Tá Nguyễn Văn Vinh ---oo0oo--- Lời Tòa Soạn: VNCH đã giữ vững được…
Tháng Tư Nhớ Bạn Phạm Tín An Ninh ---oo0oo--- (đặc biệt tặng các bạn Khóa 18 Thủ Đức)Trước những ngày Tháng Tư buồn, tôi lại…
(Cuộc Chiến Đấu Trì Hoãn Của TĐ9/TQLC Yểm trợ cho SĐ/TQLC thành lập phòng tuyến Mỹ-Chánh) Qua khỏi căn cứ Nancy – dãy Trường sơn…

Tháng Ba

September 14, 2019
Tháng ba của tôi là thời điểm đau buồn nhất cuộc đời chiến chinh. Mọi người hay hỏi sao lại tháng ba mà không tháng…
Lời giới thiệu:Tôi, Nguyễn Tường Tuấn, cựu Trung uý, Đại đội trưởng Đại đội 7/5 Trinh sát (Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh…
Tôi Nguyễn Tấn Hợi, cựu Trung úy, Đại đội trưởng Ðại Ðội 4/Tiểu Ðoàn 248/ÐP thuộc Liên Ðoàn 925 DP/BT, do Ðại Tá Lại Văn…
Tổng hợp theo tài liệu cuả khối Quân sử Phòng 5 Bộ TTM/ QLVNCH.(Phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã tường thuật tại chỗ) *******…
Cuối tháng 5/1970, vợ chồng tôi từ Nam vang về Sàigòn lánh nạn “cáp duồn”.