Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Cuộc Triệt Thoái Hải Quân Tuyệt Vời - Trần Văn

CUỘC TRIỆT THOÁI HẢI QUÂN TUYỆT VỜI

TRẦN VĂN

---oo0oo---

 

LỜI NÓI ĐẦU: Thời khắc lịch sử cuộc chiến tranh Quốc cộng Việt Nam kết thúc là ngày 10.3.1975, đánh dấu bằng nhiều sư đoàn cộng sản Bắc Việt xua quân và có xe tăng yễm trợ đã "tràn ngập" cưỡng chiếm tỉnh lỵ và tiểu khu Ban Mê Thuột. Sự thất thủ Ban Mê Thuột là tiền đề của toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bị quân cộng sản tấn chiếm. Nhưng, qua cuộc Triệt Thoái Hải Quân - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tuyệt Vời là một điểm son lịch sử mà quân dân cán chính Việt Nam

Cộng Hòa vô cùng hãnh diện (Bài này, tôi viết ngày 31.01.2007 sau sự Ra Đi của Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang). Đến ngày ngày 10 tháng 3 năm 2020, trang lịch sử oai hùng của Hải Quân VNCH như sống lại trong tâm hồn tôi, hiệu đính lại vài chỗ và tôi xin nói thêm một chút về Biệt Khu Thủ Đô (BKTĐ) vì bài viết này, tôi có đề cập đến ông thầy cũ Đô Đốc Chung Tấn Cang với cuôc triệt thoái Hải Quân tuyệt vời nhứt so với 3 cuộc triệt thoái - lui binh khác trước khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa ngày 30.4.1975. Tôi phục vụ tại BKTĐ trên dưới 2 năm cho đến ngày Quốc Hận mất nước. Lúc bấy giờ, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang (3 sao) giữ chức Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Sài Gòn-Gia Định, Tư Lệnh Phó - Chuẩn Tướng Lý Bá Hỷ, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu - Tham Mưu Trưởng, Trưởng Khối Chiến Tranh Chánh Trị - Trung Tá Hoàng Thọ và 2 phòng chủ lực của Khối CTCT: Trưởng Phòng Chính Huấn - Thiếu Tá Nguyễn Đình Ngạc, Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến - Thiếu Tá Trần Văn Ngà. Trước khi mất Việt Nam Cộng Hòa chừng hơn 2 tháng, ......(Đọc tiếp)

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Cuộc Triệt Thoái Hải Quân Tuyệt Vời - Trần Văn)

Rate this item
(0 votes)