>
September 21, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NguyenDiemNga

Mấy hôm nay, mạng Internet lại dậy sóng bởi sự "cải cách" về cách ráp vần Tiếng Việt của một ông mang danh tánh Giáo Sư Hồ Ngọc Đại ở Việt Nam.

Who´s online

We have 52 guests and no members online