>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

cau Ut

Sealed With A Kiss
 
Liu Soang 73C
 
---oo0oo---

 

Liu Soang, với hỗn danh cậu Út (c/U) là một trong 10 Huấn Luyện Viên đầu tiên của trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất từ năm 1969.

Sau tết Mậu thân Trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất - TKT/TSN - đã thành-hình và trưởng-thành rất mau. Lúc đầu được tr/tá Hòa trưởng Khối huấn luyện và th/tá Lắm của Bộ Tư Lệnh - BTL - trực tiếp chăm-nom nên các huấn-luyện-viên HLV trẻ vừa tốt-nghiệp xong từ các quân-trường Mỹ về còn mới tinh chưa vướng bụi trần, rất hăng-say phục-vụ đất nước và KQ. Dần dần các cố vấn Mỹ đã giao lại tất cả nào barracks với đầy đủ tiện nghi đèn, quạt, giường, tủ, bàn giấy, cầu tiêu, nhà tắm và nguyên một building chứa đầy trợ huấn cụ mới tinh còn nguyên trong thùng. Rồi như một bầy kên kên đánh được mùi, các thành phần “cáo già” lãnh đạo chỉ huy lũ lượt theo nhau về quản trị. Những quân nhân này không có một tí kinh nghiệm căn bản gốc nào về huấn luyện cả, c/U không dám vơ đũa cả nắm nhưng