• Thông báo số 2 Hội Ngộ Liên Khoá 72-73 kỳ 7 tại Houston


  Thông báo số 2
  Thủ tục ghi danh

  Chương trình hội ngộ Một Thời Để Nhớ SVSQKQ LK72-73 có thể bắt đầu ghi danh qua Webiste link hoặc trực tiếp với agent hay khách sạn (chưa có code để ghi danh group discount)

  1. Viếng thăm Trung Tâm NASA (9:00AM-2:00PM 27/10/18)
  • Thủ tục ghi danh sẽ thông báo sau

  2. Tiền Phi & Hội ngộ
  Ghi danh vào link bên dưới, những chi tiết cá nhân BTC cần có để liên lạc và chỉ phổ biến trong nội bộ của ban tổ chức

  ==> Ghi Danh Tham Dự click vào đây <==

  Tiền phi - Nhà hàng Kim Sơn (5:00PM-12:00AM 26/10/2018) 10603 Bellaire Blvd, Houston, TX Điện thoại: (281)-598-1777

  Hội ngộ -Houston Marriott West Chase (5:00PM-12:00AM 27/10/2018) 2900 Briarpark Dr, Houston, TX Điện thoại: (713)-978-7400

  • Ghi danh khách sạn và group discount information phải chờ đến đầu năm 2018 khách sạn mới cho code để ghi danh

  3. Caribbean Cruise (28/10/2018 - 4/11/2018)
  • Lộ trình từ Galveston,TX đi Roatan, Honduras; Maya, Cozumel, Mexico
  • Ghi danh qua travel agent Ledzung (832) 257-1596 (713) 280-1700 email LDZPHOENIX@YAHOO.COM với tên của group: KQ 7273

  * Mọi thắc mắc xin email về địa chỉ rvnaf7273@gmail.com hoặc ĐT 512-971-4098

  * Chi phiếu đóng tiền tham dự xin đề tên Dương văn Thành và gởi về địa chỉ sau đây:
  Đoàn văn Bích
  8002 Dutch Oak Circle
  Spring, TX 77379

  * Để tiện việc sắp xếp cho Marriott hotel ballroom, hạn chót ghi danh tham dự là ngày 15 tháng 7 năm 2018.

  Thân kính,
  Thay mặt ban tổ chức LK72-73
  KQ Phạm Ngọc Giao 72C

website hit counter