• Hội Ngộ Liên Khoá 72-73 năm 2018 kỳ 7 tại Houston


  Houston, ngày 9 tháng 8 năm 2017

  Thân gửi các SVSQKQ LK72-73
  Chúng tôi một số anh em SVSQKQ LK72-73 tại Houston Texas đồng ý đảm nhận tổ chức Hội Ngộ Liên Khoá 72-73 năm 2018 kỳ 7 tại Houston do KQ Lê văn Hải bàn giao lại. Một ban tổ chức đã được bầu ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2017:

  Điều hành: Phạm ngọc Giao 72C / Đoàn văn Bích 72C
  Nội vụ: Phạm Thái 73A / Nguyễn văn Tuấn 73A / Lâm sĩ Hùng 72F
  Ngoại vụ: Bùi thuỳ Dương 72F / Dương văn Thành 72B / Phạm quang Tân 72F
  Thư ký: Dương hiện Điền 73C / Nguyễn đăng Tám 72B
  Thủ quỹ: Đoàn văn Bích 72C / Dương văn Thành 72B
  Văn nghệ: Đoàn Thịnh 72C / Trần quý Hùng 72C
  Đặc san: Phạm ngọc Giao 72C / Trần quý Hùng 72C

  Ban tổ chức dự định chương trình Hội Ngộ LK72-73 như sau:
  ·
  Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Friday - Tour NASA và Đêm tiềnphi
  ·
  Ngày 27 tháng 10 năm 2018, Saturday - Đêm hội ngộ
  ·
  Ngày 28 tháng 10 năm 2018, Sunday - Cruise 7 days

  Chi tiết của chương trình sẽ được thông báo sau.

  BTC kêu gọi sự hưởng ứng của các SVSQKQ LK72-73 cũng như đóng góp ý kiến để giúp chúng tôi có thể tổ chức một Hội Ngộ Liên Khoá kỳ 7 tại Houston được hoàn hảo. Một lần nữa, xin cảm ơn KQ Lê văn Hải đã sẵn sàng hỗ trợ trong việc tổ chức cũng như in đặc san cho LK72-73 tại Houston, Texas.

  Thân chào,
  Đại diện BTC SVSQKQ LK72-73 tại Houston
  KQ Phạm Ngọc Giao 72C


website hit counter