• Quilt Of Valor

    Quilt Of Valor là huân chương danh dự của Hoa Kỳ được quý bà Carol Olsen và Pat LaFon đại diện cho Federal và tiểu bang Washington trao tặng Phạm Văn Bản, chuyên viên Boeing - tại Lynnwood Veteran Park vào lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2017, để ghi nhớ công trạng phục vụ và anh dũng chiến đấu trong nhiệm vụ trung sĩ thông dịch viên của Tiểu Đoàn 720 Quân Cảnh Hoa Kỳ, thuộc US 18th Military Police Brigade trong Chiến Tranh Việt Nam ở LongBinh Post vào năm 1969.


website hit counter