• Tưởng Niệm Vị Anh Hùng Khu Trục Th/Tá Nguyễn Gia Tập


  Hàng năm cứ đến ngày "30 tháng Tư" chúng ta lại làm lễ tưởng niệm đến những "Anh Hùng Kiệt Nữ" đã hy sinh cho đại cuộc của dân tộc. Họ là những người đã chọn cho mình một hướng đi riêng biệt khi đại cuộc không thành. Có những người đã bỏ nước ra đi để chờ một ngày về làm lại lịch sử, và có những người đã chọn cho mình một cái chết bi hùng để tạ lỗi với "Hồn Thiêng Sông Núi", và giữ trọn lòng trung với "Tổ Quốc". Một trong số những con người hiếm quý này là Thiếu Tá Phi Công Khu Trục Nguyễn Gia Tập. Máu của anh đã đổ ra trước tiên đình của BTL Không Quân vào sáng ngày 30/4/1975, hoà chung cùng những giòng máu bất khuất của "Quân dân miền Nam" cuồn cuộn nổi lên như ngọn Trường Giang loạn sóng, kết thành "bức tranh sơn hà" sáng chói, treo lơ lửng giữa vòm trời tinh đẩu cho ngàn sau chiêm ngưỡng:



  Mỗi năm cứ đến ngày tang lễ
  Ai chít khăn tang đứng giữa trời
  Nghi ngút khói trầm hương ngát tỏa
  Anh hồn tử sỹ hiện chơi vơi.

  Nhớ anh nêu tấm gương trung liệt
  Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng
  Lấy máu rửa trong giòng nước đục
  Một đời trọn đạo với non sông.

  Trải qua hơn bốn ngàn năm sử
  Anh hùng Nữ kiệt dựng Giang san
  Ngô Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn
  Anh tấu lên theo khúc nhạc vàng.

  Tháng Tư trời nổi cơn mưa Hạ
  Trần gian vần vũ đám mây đen
  Chiêu niệm Anh Hùng dân tộc Việt
  Tổ Quốc tri ân vọng tiếng kèn.


  Trần Ngọc Nguyên Vũ






website hit counter