• 45 năm Hội Ngộ Khóa 73A Phi Hành  Thư Mời
  Tham Dự Dạ Tiệc KQ Khóa 73A Phi Hành 45 Năm Hội Ngộ (1972- 2017)

  Trân trọng kính mời:
  Quý Đoàn Thể, Quý Cựu Quân Nhân, Gia Đình Và Thân Hữu.

  Thưa Quý Vị,
  Trong mục đích: Sống chết có nhau, “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè!”
  dù đã qua 45 năm, kể từ ngày nhập ngũ.
  Đây là lần đầu tiên Khóa 73A Phi Hành hội ngộ đầy đủ nhất! (Quốc nội & Hải ngoại) sau cuộc chiến.
  Mong được Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Hội Đoàn, Gia Đình và Thân Hữu tham dự,
  trong dịp vui đặc biệt hiếm có với Anh Em chúng tôi.

  Thời gian: Lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017.
  Địa điểm: Nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Road, San Jose, Ca 95127. (408) 251-9590
  -Phần văn nghệ đặc sắc, với sự hiện diện của hai ca sĩ tên tuổi nhất hải ngoại:
  Lilian & Hồ Hoàng Yến và nhiều giọng ca hay nhất của miền Thung Lũng Hoa Vàng.
  Đặc biệt với sự cộng tác Nhóm múa Hoa Tiên

  Sự hiện diện của Quý Vị là niềm khích lệ cho BTC và Khóa 73A chúng tôi

  San Jose ngày 23 tháng 3 năm 2017
  Trưởng Ban Tổ Chức: KQ Lê Văn Hải
  Trưởng Khóa, Trưởng Nhóm: KQ Huỳnh Trịnh Phương  Ghi chú:
  -Xin ủng hộ 50 đô la cho mỗi người tham dự.
  -Vé không bán tại cửa, xin liên lạc để giữ chỗ, trước ngày 15 tháng 5 năm 2017:
  -KQ Huỳnh Trịnh Phương (408) 799-8218
  -KQ Đinh Viết Thành (510) 287-6845
  -KQ Bùi Văn Lạc (408) 207-6044
  -KQ Võ Thành Nguyên (408) 203-9333
  -Check hoặc money order đề tên: Lê Văn Hải
  Gởi về: Hội Ngộ 73A, 2017.
  1867 St, Andrew Pl, San Jose, Ca 95132
  -Để bảo đảm chỗ ngồi, BTC sẽ soát vé tại cửa.
  -Khai mạc đúng giờ.
  -Quý Cựu Quân Nhân mặc quân phục nếu có thể.

website hit counter