• Tiểu sử cố Niên trưởng HUỲNH HỮU HIỀN - Nguyễn Hữu Thiện


  Cố Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền

  Niên trưởng Huỳnh Hữu Hiền xuất thân Khóa Lê Văn Duyệt (Khóa 1) Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức năm 1951.

  Năm 1952, NT tình nguyện gia nhập ngành Không Quân trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mới được thành lập, theo học Khóa 52F1 tại trường bay căn bản École de Pilotage ở Marrakech, Maroc, Bắc Phi (lúc đó còn là thuộc địa của Pháp).

  Sau khi mãn khóa, NT được tuyển về ngành Vận Tải & Oanh tạc, cùng với các ông Phạm Ngọc Sang, Huỳnh Minh Bon, Huỳnh Bá Tính, Đinh Văn Chung, Phan Phụng Tiên (sĩ quan), Nguyễn Hữu Chẩn (hạ sĩ quan).

  Sau khi tốt nghiệp trên phi cơ 2 động cơ Marccel Dassault MD-312 tại trường Vận Tải ở Avord, Pháp, NT được đưa tới các đơn vị vận tải của Pháp trang bị C-47 Dakota để ngồi ghế phi công phụ trong thời gian 6 tháng.

  Tiếp theo, NT được tuyển chọn để theo học tại trường CIET (viết tắt của tiếng Pháp Centre d’Instruction des Equipages de Transport: Trung tâm Huấn luyện Phi hành đoàn Vận tải).

  Trường CIET nằm trong Căn cứ Không Quân Toulouse-Francazal ở miền nam nước Pháp, gần rặng núi Pyréneés ở biên giới Pháp – Tây-ban-nha, là nơi huấn luyện các phi công phụ của các đơn vị vận tải gửi đến thụ huấn để trở thành phi công chánh, có khả năng điều khiển phi cơ trong mọi điều kiện thời tiết. Trường đòi hỏi gắt gao về khả năng bay trời mù với một độ sai biệt rất nhỏ trong các động tác cận tiến và đồ hình (figures).

  NT Huỳnh Hữu Hiền là một trong hai hoa tiêu vận tải đầu tiên của KQVN tốt nghiệp trường CIET, vị kia NT Phạm Ngọc Sang.

  Về nước, NT Huỳnh Hữu Hiền phục vụ tại Phi Đoàn 312 Đặc Nhiệm. Sau khi phi đoàn này cải danh thành Phi Đội Liên Lạc, danh xưng tiếng Pháp là “Escadrille de Liaison Aérienne du Vietnam”, viết tắt là ELAVN, có nhiệm vụ chuyên chở các yếu nhân, tới tháng 6/1955, quyền chỉ huy Phi Đội được người Pháp bàn giao cho Đại úy Huỳnh Hữu Hiền.

  [Phi Đội Liên Lạc (ELAVN) chính là tiền thân của hai Phi đoàn 314 (VIP) “Thần Tiễn” và 716 Trinh Sát & Trắc Giác của Không Đoàn 33 Chiến Thuật sau này]

  Tháng 10 cùng năm, khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa được thành lập (26/10/1955), để chuẩn bị việc thành lập phi đoàn khu trục đầu tiên cho KQVN, Đại úy Huỳnh Hữu Hiền bàn giao Phi Đội Liên Lạc cho Đại úy Phạm Ngọc Sang để trở sang Bắc Phi và Pháp theo học khóa huấn luyện viên khu trục, cùng với Đại úy Nguyễn Kim Khánh, Trung úy Dương Thiệu Hùng, Trung úy Huỳnh Bá Tính, và Trung úy Hà Xuân Vịnh.

  Các vị này đều là những phi công đã tốt nghiệp khu trục tại Pháp, hoặc phi công vận tải kinh nghiệm với giờ bay trung bình từ 500 tới 1.000 giờ và đã tình nguyện chuyển sang ngành khu trục, nay được đưa tới Marrakech (Maroc) để bay lại trên phi cơ huấn luyện T-6 Texan, và tiếp theo, sang trường bay khu trục của Hải Quân Pháp ở Khouribga (cũng ở Maroc) để bay 30 giờ trên khu trục cơ F6F Hellcat.

  Hơn nửa năm sau (tháng 4/1956), Đại úy Huỳnh Hữu Hiền và nhóm huấn luyện viên khu trục nói trên trở về nước, được đưa ra Vũng Tầu để đảm việc xuyên huấn cho các hoa tiêu khu trục, trong đó có 13 người thuộc “nhóm Phạm Phú Quốc”.

  Ngày 1/6/1956, Phi Đoàn 1 Khu Trục & Trinh Sát (tiền thân của Phi Đoàn 514 Phượng Hoàng) được chính thức thành lập tại Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ (Biên Hòa - cái nôi của ngành khu trục). Chỉ huy trưởng Phi đoàn: Đại úy Huỳnh Hữu Hiền.

  Mấy tháng sau, khi Thiếu tá Võ Dinh, Chỉ huy trưởng Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ, ra Đà Nẵng tiếp nhận Căn Cứ 4 từ tay người Pháp, NT Huỳnh Hữu Hiền, lúc này đã vinh thăngThiếu tá, lên làm Chỉ huy trưởng Căn Cứ 2.

  Năm 1962, NT Huỳnh Hữu Hiền, với cấp bậc Đại tá, lên làm Tư Lệnh Không Quân thay Đại tá Nguyễn Xuân Vinh (xin giải ngũ để đi du học).

  * * *

  Về con người của NT Huỳnh Hữu Hiền, chúng tôi không được dịp tiếp xúc nên chỉ xin ghi lại lời cố NT Nguyễn Quang Tri trong bài Phi Đoàn 1 Khu Trục:

  “Anh Huỳnh Hữu Hiền (CHT Phi Đoàn) là một người anh nghiêm khắc, chỉ vì anh luôn lo lắng cho an nguy của các đàn em”.

  Thiết nghĩ dòng chữ ngắn gọn của cố NT Nguyễn Quang Tri đã đủ để giải thích tại sao sau này tại hải ngoại, NT Huỳnh Hữu Hiền đã được anh em cựu quân nhân KQ kính trọng, quý mến cho tới những ngày cuối đời.


  RIP

  Nguyễn Hữu Thiện
  Melbourne, Australia
  29/3/2017

website hit counter