PDA

View Full Version : Thành kính phân ưu cùng Anh Chi Vũ Tất ThắngPS khoá 72G
01-05-2009, 02:12 AM
Kính anh chi Vũ Tất Thắng

Nhận đưọc tin buồn baò huynh cuả anh Vũ Tât Thắng:
Anh Vũ Huy Cương pháp danh Thiện Tâm tạ thế lúc 4:30 ngaỳ 2 tháng 1 2009 taị thành phố Fountain Valley California.Thọ 75 tuôỉ.

Thay mặt đaị gia đình anh em cưụ sinh viên sĩ quan không quân khoá 72G xin chân thành gơỉ đến anh chị Vũ Tất Thắng tấm lòng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Các em luôn nguyện cầu hương linh anh Vũ Huy Cương sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

T/M Cưụ SVSQ/KQ khoá 72G
SVSQ/KQ và gia đình Nguyễn văn Phước California
SVSQ/KQ và gia đình Nguyễn văn Tốt Springfield,VA