PDA

View Full Version : Đợi...Chờ...khongquan2
02-08-2013, 06:10 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1360345297.PNG


Đợi...Chờ...
Trần Ngọc Nguyên Vũ
*****

Tháng Chạp năm này trời se lạnh
Nụ đào e ấp đón chờ Xuân
Bình rượu ngày xưa còn nguyên đấy
Mang ra đem cất đã bao lần.

Bằng hữu mỗi người xa mỗi ngả
Dòng xưa bến cũ vẫn đăm chiêu
Đợi chuyến đò ngang nào ghé lại
Chỉ thấy mây bay với nắng chiều.

Trần Ngọc Nguyên Vũ