PDA

View Full Version : Lời thoại đọc trước một phút mặc niệmpilot261
02-07-2013, 05:57 PM
Đã lâu không sử dụng nên không còn nhớ chính xác "lời thoại" đọc trước phút mặc niệm. Trước đây CT có đăng "lời thoại" này:
Phút mặc niệm để tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, và tới tất cả những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do dân chủ, đã chết trong ngục tủ cộng sản hay trên đường vượt thoát tìm tự do....

Niên trưởng nào còn nhớ xin chỉ giáo. Xin đa tạ.
pilot261