PDA

View Full Version : Thành kính phân ưuDzung72c
02-05-2013, 11:38 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1360093999.jpg

Được tin buồn

Thân Mẫu của bạn Nguyễn Hữu Hội
cựu SVSQKQ khoá 72A (Nguyên SQ.Tiếp Liệu Sư Đoàn 5 KQ/Tân sơn Nhất) là:

Bà Quả Phụ Nguyễn Nghi

Đã từ trần vào ngày 02 tháng 02 năm 2013
Tại Fountain Valley , California
Hưởng Thọ 93 tuổi

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Hội và toàn thể tang quyến
Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm về cõi niết bàn.


Tất cả các cựu SVSQKQ.Liên khoá 72A&72C/KPH tại Việt Nam và Hải ngoại.

Phòng Trực
02-06-2013, 07:36 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1335425297.jpg

Thay mặt AE /HQPD xin gởi lời chia buồn cùng 72A KPH/NT Nguyễn Hữu Hội về sự ra đi của Thân Mẫu
Bà Quả Phụ Nguyễn Nghi
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình và Tang Quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm về cõi niết bàn.

(Phòng trực HQPD)