PDA

View Full Version : Sắp sửa có ngày trở về Quê Hương Việt Nam thật sự chăng ? Không đổ máu !ttmd
02-03-2013, 06:12 PM
Tin đồn nhưng có thể có thật ? con cháu hậu duệ của QLVNCH trong Ngũ Giác Đài Mỹ rĩ tai với tràn đầy hy-vọng.

Bộ Quốc-Phòng của Mỹ vẫn đã có kế-hoạch và dự-tính cứ 3 tháng 1 lần cho tất cả quốc gia trên Thế giới " Xin xoá hàng chữ tiếng Anh này vì không tiện "

Chừng nào thật sự sẽ xảy ra ?

- Mỹ sẽ gài Trung Cộng vào đường cùng là sẽ phá sản và sẽ giống y chang chuyện xưa mà Mỹ đã thành công đánh gục nước Nga và những nước CS khác trên thế giới.

- Mỹ sẽ sửa-soạn ngưng không đặt hàng hoá làm ở Trung Cộng , những Cơ xưởng nhà máy đồ sộ của Trung Cộng sẽ tự-động chết dần, rồi Mỹ sẽ chuyển hướng và bành-trướng kinh-tế mua bán với nước Ấn Độ.

- Mỹ sẽ giúp nước Ấn Độ phát triển về Quân-sự và dùng Ấn-Độ để giải thoát dân Tây-Tạng đã và đang bị Trung Cộng đàn áp.

- Trung Cộng đang bị Mỹ chuẩn bị cho Thế giới biết và ghép Trung Cộng vào tội vi-phạm luật-lệ của vùng biển Thái Bình Dương.

- CSVN sẽ không có lựa chọn nào khác là sẽ phải theo Mỹ và sẽ bị Mỹ yêu cầu tự xoá sổ chủ nghĩa Công-Sản.

- Những lãnh-tụ chức cao cấp cầm quyền CSVN sẽ phải tự từ chức và sẽ có một cuộc tổng tuyển cử của toàn dân Việt Nam.

- Mỹ sẽ có một ngân khoản tiền trích ra để nuôi sống tất cả người dân Việt Nam trong thời-gian 3 tháng để phục-hồi trong thời gian chờ đợi để có một chánh-phủ mới. ( người dân Việt Nam trên toàn lãnh thổ không phải đi làm trong thời-gian này , áp-dụng cho mỗi đầu người )

- Tình báo của Mỹ cũng vẫn tiếp-tục theo-dõi những số tiền mà nhân-viên cao-cấp CSVN đang cố-gắng chuyển ngân tiền bạc ra nước ngoài cho người nhà của chúng ( mua nhà cửa bên Mỹ, gởi vào nhà băng Thuỵ-sĩ v.v ).
CSVN đã và đang dùng phương-cách cổ-điển là... nếu ai gởi tiền về giúp người nhà ở Việt Nam hay gởi về buôn-bán v.v thì CSVN sẽ giữ lại tiền Dollars ở nước ngoài, tẩu tán gởi tiền vào ngân hàng Thuỵ-sĩ hay cho người nhà ở nước ngoài giữ trước ! Trong nước, thì CSVN in tiền giấy Việt Cộng phát lại cho dân xài ! Những số tiền CSVN vơ-vét được của dân đều sẽ bị Mỹ áp-dụng theo luật-lệ Quốc-tế thu-hồi lại ?

Hy-vọng tin-tức nầy không phải là huyền-thoại ?

TTMD