PDA

View Full Version : Ta ngồi lạiPS khoá 72G
12-18-2008, 07:59 PM
TA NGỒI LẠI
Ta ngồi lại vun sầu cao như núi
Câu chuyện trăm năm chén rượu giang hồ
Cuộc đời buồn buồn như những giòng thơ
Mưa gõ nhịp phách sênh mờ ngọn bấc

Trái đất rộng mà chổ ngồi quá chật
Ôi hổn mang giành giựt động thần linh
Lạnh đến vô cùng lạnh đến u minh
Ai rủ áo tang điền bên quán chợ

Ta ngồi lại góp thêm nhiều trăn trở
Tự bảo mình chẳng luân hồi chẳng mệnh số gì đâu
Kìa ai kia mài kiếm dưới trăng thâu
Hồn thép múa vang lừng câu nghĩa khí

Chí lớn vậy mà tàn như mộng mị
Ta đau chăng sao máu dậy trăm chiều
Ta buồn chăng sao trời bổng tịch liêu
Tiếng tiêu khóc tám nghìn quân tử đệ

Hợp là thế mà tan là thế thế
Như Đông già Xuân trẻ có gì đâu
Cánh én nào chìm dưới đáy biển sâu
Mà bóng hạc phân vân chờ mây cuộn

Ta ngồi lại để nghe đời bước xuống
Hội trầm luân cười khóc chuyện hưng suy
Hơn ba mươi thân thế có ra gì
Mà vẫn bước giữa cuộc đời giông bão

Chút tài hoa cũng một mai vì cơm áo
Ta xô hoài chưa ngả núi sầu kia.

Trần Hậu