PDA

View Full Version : Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng SaNhư Mây
01-24-2013, 06:07 AM
Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa
Nhạc & lời: Trần Chí Phúc - tác giả trình bày


http://www.youtube.com/watch?v=3wehTVT67Qk

Như Mây
01-24-2013, 06:08 AM
Trường Sa, Hoàng Sa
Nhạc: Ái Hoa - Tiếng hát: Đức Bảo, Thùy Dương


http://www.youtube.com/watch?v=l26G01LNgGc

Như Mây
01-24-2013, 06:09 AM
Trường Sa-Hoàng Sa-Việt Nam
Nhạc Hồ Hải
Hợp ca: Thiên An, Hạ Anh, Hồng Vũ, Hồ Hải


http://www.youtube.com/watch?v=qNJ-iJpfI6I