PDA

View Full Version : Sội nắng cho người Phi côngTn07
01-21-2013, 07:59 PM
<object><embed src="http://www.authorstream.com/player.swf?fb=0&nb=1&ap=0&pl=as&c=#dfdfdf&p=1646413_634943753985169769" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="750" height="550"></embed></object>

Download: http://www.mediafire.com/view/?hxcb1zkub0gm1zb

BachMa
01-21-2013, 10:19 PM
<object><embed src="http://www.authorstream.com/player.swf?fb=0&nb=1&ap=0&pl=as&c=#dfdfdf&p=1646413_634943753985169769" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="750" height="550"></embed></object>

Download: http://www.mediafire.com/view/?hxcb1zkub0gm1zb

Cám ơn anh Tn07 đã cho thưỡng thức hình ảnh và bài hát Sợi Nắng Cho Người Phi Công, quá hay.

:thankyou: