PDA

View Full Version : Đời tù đày với Đức Hồng Y Nguyễn Văn ThuậnNhư Mây
01-16-2013, 12:34 AM
Đức Hồng Y- Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận
(1928 -2002)

Đời tù đày với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận


http://www.youtube.com/watch?v=dNBBo1kpylA

Như Mây
01-16-2013, 12:39 AM
(2)

http://www.youtube.com/watch?v=lldBfjTH6aI

Như Mây
01-16-2013, 12:46 AM
(3)

http://www.youtube.com/watch?v=omus-TOMSuk

Như Mây
01-16-2013, 12:48 AM
(4)

http://www.youtube.com/watch?v=ucv9wEd4bN8

Như Mây
01-16-2013, 12:50 AM
(5)

http://www.youtube.com/watch?v=TjfwqBFn8kA