PDA

View Full Version : Phỏng vấn Th/T Lê Minh ĐảoTAM73F
01-02-2013, 06:30 PM
:startwinklesmall: YEAR of 2012 :startwinklesmall:

Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh VNCH .
Phần 1

<iframe width="700" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/SXhcIYNt3Zw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

----------------

Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh
Phần 2

<iframe width="700" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/ArAhx3TPUDc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>