PDA

View Full Version : Thơ Vuithien ly
12-15-2012, 07:00 PM
Mơ làm kẻ Sĩ (Thơ vui)

Yêu em anh muốn thành Họa Sĩ
Vẽ chân dung suối tóc mây chiều

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597275.jpg

Anh cũng muốn trở thành Thi Sĩ
Họa vần theo ánh mắt mỹ miều

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597709.jpg

Anh cũng muốn mình thành Văn Sĩ
Tả dung nhan dáng ngọc yêu kiều

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597416.jpg

Anh lại muốn mình thành Nhạc Sĩ
Đàn nhạc tình theo nhịp tim yêu

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597459.jpg

Anh cũng muốn mình thành Ca Sĩ
Ru em tròn giấc mộng tình yêu
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597516.jpg

Xếp bút nghiên anh thành Chiến Sĩ
Làm người hùng em sẽ thương nhiều …

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597558.jpg

Nhưng em lại yêu bằng Bác Sĩ
Tỉnh giấc mơ …chợt thấy … buồn hiu …

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1355597613.jpg

Eagle 7507
DPN