PDA

View Full Version : Chia buồn cùng 73A Trương Kim Sangsangv73a
10-21-2012, 03:14 PM
Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn Mẹ của KQ Trương Kim Sang 73A/7506 Webb

Bà quả phụ

Trương Tấn Phát

nhủ danh Lê Thị Thời
Pháp Danh Diệu Hạnh

đã tạ thế vào lúc 5:20 sáng ngày 21 tháng 10 2012

Xin chia buồn cùng bạn, gia đình và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn của bác sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc73A và Bạn Hữu

bebau
10-21-2012, 04:37 PM
http://imageshack.us/a/img155/6868/phanuu.png

Được tin Mẹ của 73 A Truơng Kim Sang vừa qua đời , xin chia buồn với gia đình bạn Sang và cầu chúc cho hương hồn Cụ Bà được sớm siêu thoát ở cõi vĩnh hằng .


Gia đình Lý 72G

chimtroi
10-22-2012, 09:04 AM
<div align="center">
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center" style="margin: 5px; width: 650px; border-collapse: collapse; background: #000000; height: 600px; border: black 1px solid">
<tbody>
<tr>
<td align ="center"><embed src="http://hoiquanphidung.com/nhang4.swf" allowfullscreen="true" width="400" height="500"></embed></td>
</tr>
<td align="center"> <font color ="yellow" size= "5">Bạn bè HQPD và anh em Liên Khoá 72-74 SVSQKQ <br>thành kính phân ưu cùng Trương Kim Sang 73A <br>và tang quyến . <br>
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền an lạc</font></td>

</tbody>
</table></div>

ctnguyen72a
10-26-2012, 07:35 PM
Được tin thân mẫu bạn Trương Kim Sang 73A vừa từ trần . Khoá 72A thành kính phân ưu cùng bạn Trương Kim Sang và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.