PDA

View Full Version : Tin buồn Trần Thanh Thế Khoá 3 HTTT & 72Fchimtroi
10-08-2012, 02:16 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1349705239.JPG


Vô cùng xúc động nhận được hung tin:

SQKQ GIUSE TRẦN THANH THẾ

khóa 72 F , khóa 3 HTTT , PĐ 213 , SĐ 1 KQ

đã ra đi lúc 2.25 pm ngày 8/10/2012 - thọ 61 tuổi .
Lễ phát tang lúc 7.30 pm ngày 8/10/12
Lễ động quan lúc 6.30 ngày 10/10/2012
Hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà .

Toàn thể anh em Khoá 3 HTTT thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu nguyện hương linh bạn Thế sớm về nước Chúa.

chimtroi
10-08-2012, 02:26 PM
<div align="center">
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center" style="margin: 5px; width: 650px; border-collapse: collapse; background: #000000; height: 600px; border: black 1px solid">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; vertical-align: top"><div align="justify">
<div align="center"><img src=" http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1346183007.gif" border="0" width="600" height="400" /></div></td>
</tr>
<td align="center"> <font color ="yellow" size= "5">Bạn bè HQPD và anh em Liên Khoá 72-74 SVSQKQ<br>
Thành kính phân ưu cùng tang quyến <br>và anh em SVSQKQ Khoá 72F. <br>
Nguyện cầu linh hồn Giuse Trần Thanh Thế<br> sớm về nước Chúa</font></td>
</tbody>
</table></div>

nguoisaigon
10-08-2012, 03:16 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn Niên Trưởng GIUSE TRẦN THANH THẾ K72F
Đã vĩnh viễn ra đi ngày 08-10-2012 tại Saigon.

Xin chia buồn cùng Tang Quyến và cầu xin Thiên Chúa
sớm đưa Linh Hồn Giuse về Thiên Đàng

Đào Phán K73J và gia đình.

Delta-Foxtro
10-09-2012, 12:02 AM
Thành kính phân ưu cùng cựu Thieu uý Hoa tiêu PD 213 Song Chuỳ KD 51 SD1KQ vưa vỉnh biet bạn bè .Pilot Trần thanh Thế
Xin chia buồn cùng Tang Quyến và cầu xin Thiên Chúa
sớm đưa Linh Hồn Giuse về Thiên Đàng.Nguyển Đại...

Ly thanh Nguyen
10-09-2012, 06:07 AM
Dược tin bạn hiền Trần thanh thế, phi công,phi đoàn 213,sư đoàn 1 KQ đã từ trần,lìa xa gia đình và bạn bè,để lại vòm trời này bao niềm thương tiếc:Thành kính phân ưu cùng gia đình

PhiLan
10-09-2012, 04:09 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1349798539.JPG

Một Cánh Chim đã rơi rụng _ Niên Trưởng Trần Thanh Thế khoá 72F, khoá 3 HTTT, PĐ 213 đã trở về lòng đất Mẹ. Xin chào tiển biệt & phân ưu cùng gia đình.

Nguyễn Phi Lân 73H
Dương Văn Mi 74Ahttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1349798601.JPG

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1349798691.JPG

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1349798808.JPG

fong3
10-10-2012, 10:59 AM
Vô cùng thương tiếc Bạn hiền!
Mình đã đồng cảm nhau nhiều cảnh ngộ.
Cầu Bạn phiêu du miền mộng ước.
Fong3