PDA

View Full Version : Sầu Đông



Long Van
11-18-2008, 01:24 AM
<center> Sầu Đông


Đoan Trang trình bày


<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/nhac/Saudong.JPG');width:550px;height:390px">
<tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=100 direction=up height ="100" ><dl><dl><dl><font color="green" face="times new roman" size=2>
<br />
<br > <br ><br >
Sầu Đông

Tiếng hát Đoan Trang

Chiều nay gió đông về
dừng chân trên bến xưa

đời trai gió sương
về thăm cố hương
tìm bao nhớ thương
mà sao phố phường vắng

tình sầu lạnh buốt
đêm trường

rồi ngày mai sẽ ra đi
phương trời
biết đâu trên
đường vạn nẻo từ ly
biết đâu cuộc đời
ngày mai đổi thay
mà tôi vẫn còn

nhớ
nhớ
nhớ.....
phút giây ban đầu.

Ngại ngùng
bước chân buồn

em đã sang ngang rồi
đành thôi nhớ thương
gửi theo gió Đông
tình yêu giá băng
vào nơi cuối trời vắng
sầu đông còn đến
bao giờ.
<br/><br><br >

</td></tr></table>

<embed style="filter:Grey(); WIDTH:460px; HEIGHT: 25px" src="http://hoiquanphidung.com/nhac/SauDong-DoanTrang.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
</center>

</center>