PDA

View Full Version : Cánh chim lạc đàn 72Echimtroi
11-11-2008, 08:02 PM
Chào mừng cánh chim 72E

Trương Hiếu Nghĩa

tự Nghĩa "cóc" hoặc là Nghĩa " Đàm Chí Hùng" thuộc khóa 4 Hoa Tiêu Trực Thăng (Biên Hòa), định cư từ 1975 tại Calvery Canada, sau 33 năm lạc đàn đã được HaoTL truy tìm nhận dạng và trở về hợp đòan cùng anh em 72E.
Hy vọng có thể biết thêm nhiều tin tức và nhìn lại dung nhan bạn hiền trong một ngày gần đây.

Xin cám ơn cb HaoTL đã thông báo tin vui.:rose: