PDA

View Full Version : SVSQ KQ Khoá 72Achimtroi
09-04-2012, 09:17 AM
http://www.youtube.com/watch?v=I5msmIGqGGg

Cám ơn NT Hoàn thực hiện và NT Vũ Tất Thắng gởi tặng.

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1346750695.png
Chân dung NT Hoàn

TH-72G
09-05-2012, 11:05 AM
Có mấy niên trưởng 72A ở Ngân Hà mò qua Thùy Dương phạt đàn em 73A nè, cán bộ ơi:


http://www.youtube.com/watch?v=tP-JQTIRMxw&feature=youtu.be

TH-72G
09-05-2012, 11:05 AM
Anh ở đâu thì em đó. Shala.


http://www.youtube.com/watch?v=vyfaUY_8OEI