PDA

View Full Version : Ân nhân của Thuyền Nhân Việt Namthanphongkingwood
08-27-2012, 06:46 PM
Thưa Quý-vị,
Dưới đây là thư của BS DŨNG TRẦN ở Virginia gởi cho tôi cùng thân-hữu ,
Xin kính chuyển đến Quý-vị đễ tuỳ nghi, phổ-biến dùm tin-tức này.

From: dung tran <trandq2001@yahoo.com> Date: 2012/8/24

Ân nhân của thuyền nhân Việt Nam
Thưa bà con cô bác :

Hôm nay tôi có một người bệnh nhân , biết tôi là người gốc Việt Nam , đã kể cho tôi chuyện hơn 30 năm trước đây .
Anh Jamison , nay 55 tuổi , từng là thủy thủ của tầu LNG Capricorn , chuyên chở khí lỏng tới các nước vùng Đông Nam Á . Ngòai LNG Capricorn , còn có LNG Taurus , Leo ...Thay vì đi lộ trình thường , các thuyền trưởng LNG đã cố ý đi qua ngã mà các boat people hay đi để cứu thuyền nhân , dù rằng lối này mất hơn 2 ngày .
Khỏang tháng 4-5 , 1981 , LNG Capricorn đã gặp một thuyền hơn 100 người , gần chìm . Thuyền trưởng cho hạ cầau thang để các thuyền nhân đi lên . Vì anh Jamison trẻ lại khỏe nhất trên tầu , nên được cử xuống thuyền để đỡ các em bé lên , có lúc sóng lớn , tầu phải thòng võng xuống cho các em bé. Anh Jamison ráng ôm một bà mẹ có bầu lên nhưng không được , nên cũng phải đỡ bà lên võng . Tối hôm đỏ sản phụ sinh con , vì trên tầu Mỹ nên đương nhiên là công dân Mỹ !Sau khi tầu cập bến , gia đình em bé này đã được chở đi ngay.
Còn các thuyền còn đi được thì LNG cho dầu và lương thực để tiếp tục đi .
Anh Jamison ước lượng các LNG đã vớt khỏang 500 thuyền nhân . Anh hỏi là không biết các thuyền nhân này bây giờ ra sao .
Tôi hứa với anh là tôi sẽ gửi thư đi , để nếu ai đã được các tầu LNG vớt , thì cho anh biết .
Anh Jamison nói là có nhiều hình ảnh chụp từ trên tầu LNG . Khi nào anh bình phục , tôi sẽ tới nhà anh , xin mượn hình , scan lại , để bà con coi . Anh còn vẽ hình tầu LNG , và tôi Google , tìm ra hình và vài tin liên quan .
Tôi gửi thư này đi , để chúng ta cùng cảm ơn hãng tầu LNG , thuyền trưởng và nhân viên trên tầu đã cứu vớt các đồng bào vượt biển tìm tự do . May rằng thư sẽ đến một số người đã được các tầu LNG cứu , viết thư cảm ơn . Em bé sanh trên tầu bây giờ cũng 31 tuổi rồi ! Chắc anh Jamison sẽ vui lắm khi nhận được thư .

Kính

TQ Dũng
Kính xin bà con chuyển dùm thư này tới các bạn quen biết .
http://www.youtube.com/watch?v=ULKbkEJw5uI
1. Maritime Administration
maritimeadministration.org/