PDA

View Full Version : Thúc QuânHoanghac
08-24-2012, 03:26 PM
Thúc Quânhttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1345820746.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1345820629.mp3

sáng tác: Văn Giảng
trình bày: Hoàng Oanh

Dồn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng
đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo
thây tan trong khói mây. Tiến quân! tiến quân theo!
nơi chốn sa trường dân nam hồn thúc oai vang đời
(việt nam hận đời đời, diệt quân Nguyên, quân lướt tới thây kề thây
máu tuôn rơi theo mộ đường mây nước chập chùng đi về đâu)
Nhìn trong hơi gió thoảng bóng quân nam lướt đi
thề cùng diệt tan giống tham tàn thúc quân vùng lên!
nơi đây đất nước nam biết bao đấng anh linh
(xác thân thay cùng cố tâm đền núi sông ân nhà).