PDA

View Full Version : Nhắn Tin SVSQ Khóa 73FThuyduong
10-29-2008, 02:17 PM
Các bạn thân mến,
Nhân tình cờ vào trang web của Đồng Đế ,Nha Trang ( http://dongdenhatrang.blogspot.com/ ) chúng tôi đọc được phần nhắn tin sau đây, xin đăng lại để các bạn cùng đọc. TD


TÌM CÁC BẠN SVSQ KHOÁ 73F VÀ CÁC ANH EM SVSQ/KQ CÁC KHÓA TRUÓC NGÀY 30/4 /75 ĐANG HỌC TAỊ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN LONG THÀNH TRONG TIỂU ĐOÀN 4 KHĂN XANH VÀ SAU ĐÓ DI CHUYỂN VỀ TRƯỜNG BỘ BINH THỦ DỨC cho đến NGÀY 29/4/75 .

XIN LIÊN LẠC TRÂN BÌNH MINH
EMAIL : hitekelectronics @ cox .net

Thanh P Nguyen
02-10-2010, 07:51 PM
Hi Minh,
Tôi là Nguyễn Phương Thanh, Đại đội 34, Tiểu đoàn 3, TBB Long Thành.

mail to: tpnguyen1@yahoo.com

Thùy Dương
02-11-2010, 12:16 AM
Cám ơn cán bộ ThuyDuong (không dấu) .

Thanh ơi,

Đã liên lạc được với Trần Bình Minh và cũng đã có hình trong Chân Dung Khóa 73F

Thân ái .