PDA

View Full Version : Bà Ngoại Xuống Đường!hieunguyen11
08-19-2012, 04:13 PM
http://www.youtube.com/watch?v=hqPmSVyI62M

DnThuy
08-19-2012, 04:25 PM
Xin hoan hô bà ngoại xuống đường để bày tỏ tấm lòng yêu nước!
những lời than oán của người dân thấp cổ bé miệng, nay đã dám
can đảm đứng lên !!! Hoan hô bà ngoại.

Thủy Tiên. :Cheerleader:

ttmd
08-19-2012, 05:03 PM
Xin hoan hô bà ngoại xuống đường để bày tỏ tấm lòng yêu nước!
những lời than oán của người dân thấp cổ bé miệng, nay đã dám
can đảm đứng lên !!! Hoan hô bà ngoại.

Thủy Tiên. :Cheerleader:

Cô Thủy Tiên cũng có thể diễn một màn giống như vậy cũng được mà ? hà....hà....
Phim nầy hay đấy ! để tôi " chôm " lại nguyên phim xem sao ?
Thân

TTMDhttp://www.youtube.com/watch?v=nb8ud8G18AY