PDA

View Full Version : Tình ĐỒNG ĐỘIPS khoá 72G
08-05-2012, 03:53 PM
Ngày 12-8 -2012, Hội HO &Thương Binh Quả Phụ,với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt thủ đô tị nạn Little Saigon sẽ tổ chức Ngày Cám Ơn Anh !Những vị anh hùng này là nhữngThương Phê Binh VNCH đa số đang sống đời sống khốn khổ trên quê hương Việt Nam.
Đây là cơ hội cho tất cả AE chúng ta cô gắng làm những việc nên làm, đóng góp tài chánh - hỗ trợ công sức - giúp cho AE chúng ta trong tình đồng đội


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344181400.jpg

NGỒI XUỐNG ĐÂY

Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối
Để mai nầy biết có gặp nữa không
Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng
Tao bương chải đời long đong vô định

Ngồi xuống đây giữa tâm tình người lính
Đừng nghĩ gì những toan tính thế gian
Tao với mầy từng vượt những gian nan
Đã sống chết _ Lầm than _ Và tủi nhục

Ngồi xuống đây tao đút mầy thêm chút
Cũng như mầy ngày xưa đút cơm tao
Giữa Cổ thành tiếng quân dậy lao xao
Tao gục xuống và mầy lao ra cứu

Tao biết lắm mầy sống đời mãnh thú
Con hùm thiêng trong giây phút sa cơ
Thân phế nhân đành trôi nổi mịt mờ
Muốn sống lại thuở viễn mơ rừng núi

Thôi mầy ạ ! Đời chúng mình gió bụi
Chết ngang tàng trong ngày tháng tư đen
Tao với mầy chinh chiến đã thành quen
Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách

Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch
Biết tử sinh thì nhận lấy cho hùng
Tao với mầy có dòng máu chảy chung
Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục
GOT2

nangcali
08-06-2012, 04:45 AM
:small_heart_3:
Ngày 12-8 -2012, Hội HO &Thương Binh Quả Phụ,với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt thủ đô tị nạn Little Saigon sẽ tổ chức Ngày Cám Ơn Anh !Những vị anh hùng này là nhữngThương Phê Binh VNCH đa số đang sống đời sống khốn khổ trên quê hương Việt Nam.
Đây là cơ hội cho tất cả AE chúng ta cô gắng làm những việc nên làm, đóng góp tài chánh - hỗ trợ công sức - giúp cho AE chúng ta trong tình đồng đội


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344181400.jpg

NGỒI XUỐNG ĐÂY

Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối
Để mai nầy biết có gặp nữa không
Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng
Tao bương chải đời long đong vô định

Ngồi xuống đây giữa tâm tình người lính
Đừng nghĩ gì những toan tính thế gian
Tao với mầy từng vượt những gian nan
Đã sống chết _ Lầm than _ Và tủi nhục

Ngồi xuống đây tao đút mầy thêm chút
Cũng như mầy ngày xưa đút cơm tao
Giữa Cổ thành tiếng quân dậy lao xao
Tao gục xuống và mầy lao ra cứu

Tao biết lắm mầy sống đời mãnh thú
Con hùm thiêng trong giây phút sa cơ
Thân phế nhân đành trôi nổi mịt mờ
Muốn sống lại thuở viễn mơ rừng núi

Thôi mầy ạ ! Đời chúng mình gió bụi
Chết ngang tàng trong ngày tháng tư đen
Tao với mầy chinh chiến đã thành quen
Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách

Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch
Biết tử sinh thì nhận lấy cho hùng
Tao với mầy có dòng máu chảy chung
Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục
GOT2


http://i370.photobucket.com/albums/oo143/bamtboo/tears.jpg:small_heart_3:

<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ftCGVdPqf68?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ftCGVdPqf68?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

SVSQKQ
08-06-2012, 05:03 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344229120.JPG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344229186.JPGhttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344229286.JPG

SVSQKQ
08-06-2012, 05:51 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344231575.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344231785.jpghttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344231929.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344232257.jpg

SVSQKQ
08-06-2012, 09:35 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344401698.jpghttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344288830.jpg

SVSQKQ
08-08-2012, 05:32 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344403724.JPGhttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344403879.JPG

SVSQKQ
08-13-2012, 04:50 AM
http://youtu.be/ZtsgyCLSlSI