PDA

View Full Version : Ru Ta Ngậm Ngùi - Nhạc Trịnh Công Sơn, THiên Kim & Quốc Khanh trình bàychopper1
10-23-2008, 03:52 PM
<center><table border=0 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.fileden.com/files/2007/3/3/844531/myfiles_HQPD/NHACVN/HQPD/RTNN_HQPD.jpg');width:600px;height:450px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=150 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="white" face="arial" size=1><i>
<br/>
Sáng tác Trịnh Công Sơn<br/>
Trình bày Thiên Kim & Quốc Khanh<br/>
<br/>Môi nào hãy còn thơm <br/>
Cho ta phơi cuộc tình<br/>
Tóc nào hãy còn xanh <br/>
Cho ta chút hồn nhiên<br/>
Tim nào có bình yên<br/>
Ta rêu rao đời mình<br/>
Xin người hãy gọi tên<br/>
<br/>
Khi tình đã vội quên<br/>
Tim lăn trên đường mòn<br/>
Trên giọt mắt cuồng điên<br/>
Con chim đứng lặng câm<br/>
Khi về trong mùa Đông<br/>
Tay rong rêu muộn màng<br/>
Thôi chờ những rạng đông<br/>
<br/>
Xin chờ những rạng đông<br/>
Đời sao im vắng<br/>
Như đồng lúa gặt xong<br/>
Như rừng núi bỏ hoang<br/>
Người về soi bóng mình<br/>
Giữa tường trắng lặng câm<br/>
<br/>
Có đường phố nào vui<br/>
Cho ta qua một ngày<br/>
Có sợi tóc nào bay<br/>
Trong trí nhớ nhỏ nhoi<br/>
Không còn không còn ai<br/>
Ta trôi trong cuộc đời<br/>
Không chờ không chờ ai<br/>
<br/>
Em về hãy về đi<br/>
Ta phiêu du một đời<br/>
Hương trầm có còn đây<br/>
Ta thắp nốt chiều nay<br/>
Xin ngủ trong vòng nôi<br/>
Ta ru ta ngậm ngùi<br/>
Xin ngủ dưới vòm cây <br/>
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:600px; HEIGHT: 25px" src="http://www.fileden.com/files/2007/3/3/844531/myfiles_HQPD/NHACVN/HQPD/TKimQKhanh_RuTaNgamNgui%20.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>